انجمن صنفی کارفرمایی

آخرین اخبار

ده خبر جدید |  آرشیو سالیانه:  1393 |  1394 |  1395 |  1396 |  1397 |  1398 |  1399 |  1400 |  1401 | 
چهار شنبه 24 دی 1399
با افزایش تعداد شرکتهای مهندسین مشاور طراح و ناظرساختمان در نظام مهندسی استان خوزستان تحت عنوان (اشخاص حقوقی )انتظار میرود تا فعالیتهای مهندسی با تشکیلات اداری و انظباط مالیاتی و بیمه در چهارچوب نظم و قانون مندی بهتری فعالیت نماید مشروح خبرکلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.