انجمن صنفی کارفرمایی

دانا خانه

تصویر کاربر
نام شرکت: دانا خانه
نام و نام خانوادگی مدیرعامل: سید محمد کاظم کاشفی پور دزفولی
آدرس: كيان آباد- خيابان نونزدهم -خيابان يادمان شهيد وهابي- پلاک یک -طبقه چهارم -واحدهشت- كدپستي 6155743485


نام و نام خانوادگی مدیرعامل سید محمد کاظم کاشفی پور دزفولی
شماره ثبت 5387
شماره تماس 33377050 - 33911786
وب سایت danakhane.ir
پست الکترونیک dana_con_eng2008@yahoo.com

اعضاء

سید محمد کاظم کاشفی پور دزفولی
نام و نام خانوادگی: سید محمد کاظم کاشفی پور دزفولی
محمد کاظم نادری فر
نام و نام خانوادگی: محمد کاظم نادری فر
تلفن: 09166169125
آدرس:
مریم سیدالعلماء
نام و نام خانوادگی: مریم سیدالعلماء
سید رضا علوی
نام و نام خانوادگی: سید رضا علوی
تلفن: 09161110865
آدرس:
میثاق گلشاهی
نام و نام خانوادگی: میثاق گلشاهی