انجمن صنفی کارفرمایی

فخر گستر جنوب

تصویر کاربر
نام شرکت: فخر گستر جنوب
نام و نام خانوادگی مدیرعامل: غلامعلی صمیمی فرد
آدرس: کیانپارس خیابان 8 شرقی مجتمع اسمانه 2 پلاک 34 طبقه 3 واحد 12


نام و نام خانوادگی مدیرعامل غلامعلی صمیمی فرد
شماره ثبت 16679
شماره تماس
وب سایت
پست الکترونیک m.sarlak1976@gmali.com

اعضاء

رکوردی ثبت نشده است.