انجمن صنفی کارفرمایی

مهندسین مشاور زیگورات پاشا

تصویر کاربر
نام شرکت: مهندسین مشاور زیگورات پاشا
نام و نام خانوادگی مدیرعامل: محمدرضا سرلک
آدرس: اهواز خیابان لشکر بین شرف و دهقانی مطلق پلاک 109 محتمع زیگورات


نام و نام خانوادگی مدیرعامل محمدرضا سرلک
شماره ثبت 20252
شماره تماس
وب سایت
پست الکترونیک zigurat.pasha.co@gmail.com

اعضاء

محمدرضا سرلک
نام و نام خانوادگی: محمدرضا سرلک
تلفن: 09163430490
آدرس: اهواز خیابان لشکر بین شرف و دهقانی مطلق پلاک 109 مجتمع زیگورات - مهندسین مشاور زیگورات پاشا
مازیار باغبدرانی
نام و نام خانوادگی: مازیار باغبدرانی
تلفن: 09166900540