انجمن صنفی کارفرمایی

مشاوران افق دانش ثریا

تصویر کاربر
نام شرکت: مشاوران افق دانش ثریا
نام و نام خانوادگی مدیرعامل: سید مصطفی شیخ الاسلامی
آدرس: اهواز-اتوبان آیت الله بهبهانی - بین خ 14 پاداد و مرکز مخابرات آزادی - مجتمع تندیس - طبقه اول


نام و نام خانوادگی مدیرعامل سید مصطفی شیخ الاسلامی
شماره ثبت 44377
شماره تماس 09161148583
وب سایت
پست الکترونیک Ods.con.co@gmail.Com

اعضاء

عليرضا مومني
نام و نام خانوادگی: عليرضا مومني
سیدمصطفی شیخ الاسلامی
نام و نام خانوادگی: سیدمصطفی شیخ الاسلامی
تلفن: 09161148583
آدرس:
سیدمحمدحسین شیخ الاسلامی
نام و نام خانوادگی: سیدمحمدحسین شیخ الاسلامی
تلفن: 09166074474
آدرس: اهواز خیابان لشکر بین شرف و دهقانی مطلق پلاک 109 مهندسین مشاور زیگورات پاشا