انجمن صنفی کارفرمایی

سازه برتر علم و طرح

تصویر کاربر
نام شرکت: سازه برتر علم و طرح
نام و نام خانوادگی مدیرعامل: مهرداد علمی
آدرس: وهابی_بین ۷ و ۸ کیانپارس_مجتمع شمس_طبقه ۴_ واحد ۱۰


نام و نام خانوادگی مدیرعامل مهرداد علمی
شماره ثبت 49318
شماره تماس 0613378864
وب سایت
پست الکترونیک saze.bartar@yahoo.com

اعضاء

رکوردی ثبت نشده است.