انجمن صنفی کارفرمایی

میراث برتر اسپرلوس

تصویر کاربر
نام شرکت: میراث برتر اسپرلوس
نام و نام خانوادگی مدیرعامل: کاوه ضیاء
آدرس: استان خوزستان -اهواز - کیان آباد -نبش خیابان 14 غربی -مجتمع محمد طبقه 3 واحد 5


نام و نام خانوادگی مدیرعامل کاوه ضیاء
شماره ثبت 51144
شماره تماس 09169087559
وب سایت
پست الکترونیک pouriya.99@gmail.com

اعضاء

رکوردی ثبت نشده است.