انجمن صنفی کارفرمایی

رایان نوای سپیده تاراز

تصویر کاربر
نام شرکت: رایان نوای سپیده تاراز
نام و نام خانوادگی مدیرعامل: فرشته مسیح پور
آدرس: خوزستان - اهواز - کیانپارس- خیابان 19 شرقی - مجتمع آرین-بلوکa - طبقه 5 واحد 501


نام و نام خانوادگی مدیرعامل فرشته مسیح پور
شماره ثبت 45333
شماره تماس 09169002018
وب سایت
پست الکترونیک afshardastori@gmail.com

اعضاء

رکوردی ثبت نشده است.