انجمن صنفی کارفرمایی

آریان سازه اهواز

تصویر کاربر
نام شرکت: آریان سازه اهواز
نام و نام خانوادگی مدیرعامل: قاسم بابادی
آدرس: کیان پارس خ وهابی روبروی خ 16 مجتمع هادی واحد6


نام و نام خانوادگی مدیرعامل قاسم بابادی
شماره ثبت ۱۵۷۰۴
شماره تماس ۹۱۶۳۱۳۳۳۶۳
وب سایت
پست الکترونیک qasem_babadi@yahoo.com

اعضاء

رکوردی ثبت نشده است.