انجمن صنفی کارفرمایی

تکمیل وب سایت


چهار شنبه 30 مهر 1393


تکمیل  قسمتهای مختلف وب سایت در حال پیگیری میباشد البته بعضی از قسمتهای آن در حالت باز طراحی است تا بر اساس اساسنامه بروز رسانی شود البته اعضایی که عضویت آنها مور د تایید قرار گرفته به آدرس آنها از طریق ایمیل نامه ارسال شده که بهتر است نسبت به اصلاح وتکمیل پرونده خود اقدام نمایند
مدیر سایت  نظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.