انجمن صنفی کارفرمایی

راه اندازی بخش تبلیغات


سه شنبه 6 آبان 1393


بخش تبلیغات در چهار بخش امور مهندسی ساختمان راه اندازی میشود این تبلیغات در بخش مهندسی سازه ومعماری وهمچنین برق ومکانیک ساختمانهای مسکونی وتجاری وسایر ساختمانهای شهری شامل فناوریها وهمچنین نوآوری وموارد دیگرمیباشد 
نظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.