انجمن صنفی کارفرمایی

آگهی ثبت انتخابات


چهار شنبه 7 آبان 1393


آگهی ثبت انتخابات انجمن و تایید اعضای هیئت مدیره در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان
نظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.