انجمن صنفی کارفرمایی

مجوز فعالیت انجمن


شنبه 10 آبان 1393


مجوز فعالیت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح وناظر ساختمان استان خوزستان از طرف وزارت تعاون وکار ورفاه اجتماعی صادر گردید
نظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.