انجمن صنفی کارفرمایی

برگزاري مجدد مجامع عمومی فوق العاده نظام مهندسی خوزستان


سه شنبه 27 آبان 1393


برگزاري مجدد مجامع عمومی فوق العاده نظام مهندسی خوزستان


به استناد نامه اداره کل راه و شهرسازی خوزستان مبنی بر عدم رعایت تشریفات قانونی در برگزاری مجامع فوق العاده، مجامع مذکور مجددا برگزار می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار «صما» اظهار کرد: در نامه ای که به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ارسال شده، آمده است با توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی موارد مذکور در برگزاری مجامع مورخ 1393/06/28 و 1393/07/11 آن  سازمان در نوبت اول، بدین وسیله اعلام می دارد مجامع فوق الذکر ( به استناد ماده 54 و 55 اصلاح آیین نامه اجرایی) فاقد اعتبار است.

فرخ حاج شیخ الاسلامی در ادامه افزود: با توجه به اینکه رئیس جلسه مجمع عمومی تغییر کرد و زمان های مربوط به بازرسان رعایت نشده بود؛ در نتیجه این دو مجمع غیرقانونی بوده و مجددا نسبت به برگزاری مجمع باید اقدام شود.

شایان ذکر است که طبق روال مجامع عمومی در مجمع عمومی آتی بحث عملکرد هیات مدیره سازمان، ترازنامه مالی و بودجه سازمان مطرح خواهد شد.
نظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.