انجمن صنفی کارفرمایی

عدم اجرای تمام وقتی و توزیع ناعادلانه کار نظارت در سازمان نظام مهندسی استان


جمعه 7 آذر 1393


 علی رغم انتقادات شدید اعضای سازمان نظام مهندسی در مجمع سالیانه سازمان  در شهریور ماه امسال و تاکید قریب به اتفاق اعضاء بر اجرای قوانین پایه در تنظیم شیوه نامه  توزیع کار نظارت در اهواز مانند تمام وقتی، هنوز هیچ اقدام موثری انجام  نشده است بدیهی است که تا قبل از اجرای قوانین پایه هر گونه توزیع کار نظارت مخدوش وغیر عادلانه تلقی میشود واین انجمن از مسئولین مربوطه میخواهد تا اجرای قوانین را سر لوحه کار خود قرار دهند و از سلیقه ها و پراکندگی در امور پرهیز نمایند 
نظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.