انجمن صنفی کارفرمایی

اجرای اولین دوره آموزشی فشرده 13 ETABS ونرم افزار های ابر سازه فلزی وبتنی وپی در 25 و26دی ماه توسط انجمن


جمعه 14 آذر 1393


این انجمن درنظر دارد تا درجهت ارتقاء علمی اعضاء خود و همچنین جامعه مهندسی خوزستان بطور مستمر دوره های مختلف  آموزشی را حمایت یا حتی بر گزار نماید درهمین راستا اجرای اولین دوره آموزسی آشنایی دقیق تر  مهندسین عمران با روشهای طراحی از جمله روش LRFD وتفاوتهای آیین نامه ACI2008 با ACI2011در نرم افزار طراحی سازه 13 ETABSو نرم افزارهای کنترل محاسبات وترسیم نقشه ابر سازه و ابر بتن 

شرایط ثبت نام در دوره:

1-داشتن مدرک کارشناسی مهندسی عمران 

2-داشتن آشنایی متوسط با نرم افزار ETABS

3-واریز مبلغ 1000000ریال بابت شهریه ثبت نام در دوره به حساب انجمن البته این مبلغ برای اعضاءانجمن 800000ریال تعیین گردیده است

4-مبلغ شهریه ثبت نام صرفا به شماره حساب انجمن با شماره2- 4116950-800-1901بانک اقتصاد نوین و با نام انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاورطراح وناظر ساختماناستان خوزستان واریز گرددضمنا شماره حساب انجمن در کلید تماس با ما در صفحه اصلی وب سایت نیز موجود است 

ثبت نام صرفا با پرداخت مبلغ شهریه ثبت نام به حساب انجمنوارسال فیش اسکن شده آن از طریق کلید دوره های آموزشی در صفحه اصلی وب سایت وسپس تماس با آقای مهندس کاشفی پور به شماره تماس 09161135110 تکمیل میگردد 
نظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.