انجمن صنفی کارفرمایی

مهندسان برتر کشور انتخاب می شوند


شنبه 4 بهمن 1393


با ابلاغ مهندس اکبر ترکان ، مهندسان برتر کشور در رشته های مختلف انتخاب خواهند شد.

 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، با ابلاغ مهندس اکبر ترکان ، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ، مهندسان برتر کشور در رشته های مختلف انتخاب خواهند شد.

 

در این نامه آمده است :


نظر به اینکه 5 اسفندماه زادروز خواجه نصیرالدین طوسی روز مهندس نامیده شده است و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در این روز به بررسی عملکرد سال گذشته می پردازند و خود را برای آغاز سالی جدید برای جامعه مهندسی آماده می سازند، لازم است در خصوص دستاوردهای یکساله خود نگاه کارشناسی و برخوردی شایسته دانست. 

فعالیت مهندسان در کشور و در مسیر رو به پیشرفت قرار داشته و همواره شاهد بروز خلاقیت ها و کارهای ارزنده ای از سوی آنان می باشیم شایسته است نسبت به انتخاب برگزیدگان مهندسی هر استان که در حرفه و تخصص خود کارهای شاخصی انجام داده اند ، اقدام گردد.


شرایط گزینش:

1. انتخاب مهندسان برگزیده بر اساس عملکرد و طرح های برجسته آنان با شرح ویژگی و مشخصات عملکرد و طرح ها بر اساس رای داوران در استان صورت خواهد گرفت.

2. ازمهندسان برگزیده رتبه های اول، دوم و سوم گروه های تخصصی مربوطه استانی در مراسم روز مهندس سال جاری تقدیر به عمل آید.

3. منتخبان از اعضای هیات مدیره ( اصلی و علی البدل ) ، شورای انتظامی و بازرسان دوره ششم نباشند.


مهندسان رتبه های اول تا سوم هر استان در گروه های تخصصی به شورای مرکزی معرفی شده تا با ارائه عملکرد و طرح های خود به هیات داوری شورای مرکزی، برای انتخاب مهندسان برگزیده کشوری اقدام شود.
نظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.