انجمن صنفی کارفرمایی

تشکر وقدردا نی انجمن مهندسان مشا ور طراح وناظر ساختمان خوزستان از جناب آقای دکتر فاروقی


چهار شنبه 8 بهمن 1393


 انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان خوزستان وشرکت کنندگان در دوره آموزشی فشرده ETABS 2013 از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر فاروقی و گروه نرم افزاری ابرسازه که در شرایط نا مناسب جوی اهواز در دو روز گذشته نسبت به تداوم و برقرار ماندن آن تلاش نمودند،تشکر و قدردا نی می نمایند.

 

نظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.