انجمن صنفی کارفرمایی

دستورالعمل صدور پروانه اجرا و راهکار وزارتخانه جهت رفع کمبود مجریان ذی صلاح


سه شنبه 14 بهمن 1393


در پی پرسش مکرر مهندسین ناظر در خصوص عدم وجود مجری ذی صلاح و وظیفه قانونی مهندس ناظر مطابق بند 14-4-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر اطمینان حاصل کردن از شروع عملیات ساختمانی توسط مجریان ذی صلاح،  دو بخشنامه سازندگان مسکن و ساختمان سال (1387) و اصلاحیه آن (1389) ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی  جهت دانلود و اطلاع مهندسین ناظر و درخواست کننده گان پروانه سازندگان بر روی سایت قرار گرفته است.
نکات قابل توجه که متاسفانه با بی توجهی مسئولین مواجه شده و باعث گردیده در سال های گذشته ساختمان ها اکثراً توسط افراد بی صلاحیت فنی مندرج در قانون ساخته شده و باعث از دست رفتن سرمایه های ملی و بروز حوادث ناخوشایند انسانی و مالی گردند این است که در اصلاحیه آیین نامه سازندگان مسکن و ساختمان ، جهت صدور پروانه برای افراد حقیقی بصورت پیمان مدیریت فقط داشتن صلاحیت اجرا را برای مهندسین  ملاک و لکفی قرارداده است و از سنجش هرگونه سوابق مالی و تجهیزاتی و کاری خودداری نموده است و در تبصره 2 بند ب ، جهت تطبیق و ایجاد سابقه کار مفید لازم جهت دریافت پروانه به صورت پیمانکاری (با مصالح) به مهندسین طراح و ناظر حقیقی دارای صلاحیت اجرا ، اجازه داده شده است که برای یکبار و از 50 درصد سهمیه طراحی و نظارتشان کسر و یک کار اجرا را انجام دهند.
با توجه به این مطلب انجمن از سازمان نظام مهندسی می خواهد مطابق بند 16-2-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از تایید و معرفی پلاک های ثبتی فاقد قرارداد با مجری ذی صلاح به شهرداری جهت اخذ پروانه ساختمان خودداری نمایند.
این انجمن از اعضای خود می خواهد مطابق  قوانین و مقررات ملی ساختمان رفتار نموده تا در مشکلات و موانع احتمالی بتواند از حقوق قانونی آنها دفاع نماید.

داتلود آیین نامه سازندگان مسکن و ساختمان

دانلود اصلاحیه آیین نامه سازندگان مسکن و ساختمان
نظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.