انجمن صنفی کارفرمایی

انتشار غلط نامه ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی (سال 99)


پنج شنبه 5 فروردین 1400


غلط نامه ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان با عنوان  «طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه» منتشر گردید.  
برای دریافت غلط نامه کلیک نمایید.

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.