انجمن صنفی کارفرمایی

مکاتبه سازمان نظام مهندسی استان با رِییس سازمان نظام مهندسی کشور درخصوص شیوه نامه ابلاغی تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح وناظر


دوشنبه 17 خرداد 1400


 سازمان نظام مهندسی استان طی یک نامه  به مهندس خرم رِییس محترم سازمان نظام مهندسی کشور درخواست نموده تا با بررسی وضعیت اجرایی شیوه نامه ابلاغی تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح وناظر  امکان انسجام بخشی و کار تیمی در خدمات مهندسی تضعیف نگردد . در پیوست  نامه سازمان که مکاتبه انجمن بود  به اشکالات قانونی شیوه نامه و عدم امکان اجرایی بودن آن در استان اشاره شده است       

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.