انجمن صنفی کارفرمایی

تداوم تعطیلی شرکتهای طراح و ناظر و بیکار شدن شاغلان آن


دوشنبه 5 مهر 1400


کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.