انجمن صنفی کارفرمایی

درخواست احمد خرم از وزیر راه و شهرسازی؛ شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت را متوقف کنید


چهار شنبه 26 آبان 1400


درخواست مهندس احمد خرم از وزیر راه و شهرسازی؛
شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر موضوع ماده ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی را متوقف کنید
 در بخشی از نامه خرم آمده است؛ » پیرو نامه شماره . به وزیر محترم سابق راه و شهرسازی و نظر به اصالحیه شیوهنامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر که به معاون وزیر ابلاغ شد به استحضار میرساند به رغم نامه شماره ... به مدیرکل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان در خصوص کسب نظر رسمی این سازمان برای شیوهنامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر هیچیک از پیش نویشهای متن اولیه و نیز اصالحی برای اخذ نظر رسمی این سازمان ارسال نشد. این شیوه نامه به رغم داشتن نقاط قوت در مواردی مغایر با آیین نامه اجرایی قانون است و ازآنجا که تاثیرقابل توجهی نیز در نحوه ارایه خدمات مهندسی اعضای حقوقی این سازمان ایجاد خواهد کرد می تواند سبب تضییع حقوق مکتسبه و قانونی اشخاص حقوقی عضو سازمان شود

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.