انجمن صنفی کارفرمایی

درخواست ریاست انجمن از وزارت راه و شهرسازی جهت ارایه مبنای محاسبات حق الزحمه خدمات مهندسی


شنبه 4 دی 1400


به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسان طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان،  ریاست محترم انجمن در پاسخ به درخواست اعضای محترم در خصوص مبنای حق الزحمه خدمات مهندسی و اختلاف فاحش قیمت های اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی با قیمت های روزبازار و همچنین عدم تطابق میان حق الزحمه مهندسی و شرح خدمات ابلاغی طراح و ناظر توسط وزارت خانه ، طی نامه ای به وزارت راه و شهرسازی از وزیر محترم راه و شهرسازی درخواست نمودند تا نسبت به انتشار مبنای محاسبه هزینه ساخت و ساز و درصد حق الزحمه مهندسان طراح و ناظر (جدول شماره 10 و 11 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) اقدام نمایند.   

نظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.