انجمن صنفی کارفرمایی

مکاتبه ریاست انجمن با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در خصوص عودت پنج درصد طراحی


چهار شنبه 8 دی 1400


به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسان طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان،  در پی صدور رای شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۷ـ ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (۱۷ـ ۹ـ حق الزحمه بازبینی طرح ها ، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان معادل پنج درصد حق ازحمه طراحی در هر رشته از رشته های ساختمان موضوع جدول شماره 11 بر اساس قیمت های مندرج در جدول شماره 10 این فصل تعیین می گردد که توسط مهندسان ذی ربط به حساب سازمان استان واریز خواهد شد) و در پاسخ به درخواست صنفی اعضای محترم جامعه مهندسی ، ریاست محترم انجمن طی مکاتبه ای با سازمان نظام مهندسی استان در خواست توقف اخذ 5 درصد و عودت مبالغ اخذ شده به دفاتر طراحی را نموده اند.

 
نظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.