انجمن صنفی کارفرمایی

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان


سه شنبه 19 بهمن 1400


بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان که دارای عضویت معتبر می باشند جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) که در

روز سه شنبه مورخ 10/ اسفندماه / 1400 راس ساعت 14:00

 

در محل دفتر انجمن صنفی واقع در میدان شهید بندر خیابان یکم هفده شهریور پلاک یک ساختمان مهتاب طبقه سوم برگزار می شود، دعوت بعمل می آید.

دستور مجمع  مطابق ماده 13 اساسنامه انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن می باشد 

به اطلاع اعضای محترم می رساند :
مطابق ماده 11و12 اساسنامه مجمع نوبت اول با نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و نماینده اشخاص حقوقی به تعداد اعضای حقیقی شرکت دارای حق رای می باشند.
  
                       

هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان


کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.