انجمن صنفی کارفرمایی

منتخبان هیات مدیره و بازرسان انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر


سه شنبه 10 اسفند 1400


امروز ۱۴۰۰/۱۲/۱۰مصادف با روز مبعث رسول اکرم (ص) انتخابات هیات مدیره و بازرسان  انجمن برگزار گردید و منتخبان هیات مدیره و بازرسان انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر استان خوزستان بشرح ذیل تعیین و مشخص گردیدند :

هیات مدیره انجمن :

1)     سید محمد کاظم کاشفی پور دزفولی

2)   قاسم بابادی

3)   افشار دستوری

4)   کیانوش رضا پور

5)   مهران هدایتی

6)   حمید رضا امیری

7)   هادی رضا نژاد

بازرس انجمن:

1)  مهرداد علمی

2)   غلامرضا ثابتکلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.