انجمن صنفی کارفرمایی

مهندس قاسم بابادی برای ریاست انجمن انتخاب گردید


پنج شنبه 19 اسفند 1400


امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ اولین جلسه هیات مدیره جدید انجمن تشکیل گردید ومهندس قاسم بابادی برای ریاست انجمن انتخاب گردید در این جلسه اعضای هیات مدیره با انتخاب شایسته به شرح ذیل سمتها را تعیین نمودند:
الف- قاسم بابادی رییس 
ب-افشار دستوری نایب رییس
پ- کیانوش رضاپور خزانه دار 
ث-سید محمد کاظم کاشفی پور دزفولی دبیر 
ج- مهران هدایتی عضو هیات مدیره 
چ-حمید رضا امیر عضو هیات مدیره 
ح-هادی رضا نژاد عضو هیات مدیره  

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.